Využijte zdarma služeb terminálu  IMPRESSIONIST

ü Nevidíte se u výběru nových obrouček???

ü Chcete předem vědět jak silné a těžké budou nové brýlové čočky???

ü Jak uvidíte přes novou progresivní čočku???

      Náš nový IMPRESSIONIST Vám pomůže.

 

                                         

 

Služba FOTO

Terminál Impessionist pomáhá lidem, kteří nevidí svůj odraz v zrcadle, pokud si sundají vlastní brýle. Pro focení jsou použity dvě kamery, jedna z pohledu čelního a druhá z boku. Obě kamery jsou nenápadně zabudované do zrcadel. Impressionist zhotoví fotografie zákazníka, kterýsi zkouší nové obruby. Po té si zákazník nasadí své vlastní brýle a pohodlně si fotky může prohlédnut.

Služba 3D vyměření

Impressionist vyměří společné parametry zákazníka a jeho nové obroučky pro individuelní možnosti korekce zraku, které se nabízejí pouze a jedině při specializovaném 3D vyměření. Měříme parametry : Pupilární distance, vzdálenost rohovky oka od zadní plochy brýlové čočky, prohnutí brýlového středu, inklinaci a výšku zábrusu.  Přesnost  0.1mm.

Služba Win Fit

Výpočet finální tloušťky a váhy nových brýlových čoček na základě individuelních parametrů.

Služba Impression Consulting

Při výběru progresivních (multifokálních čoček), Impressionist  vypočítá na základě vybrané obroučky, dioptrického předpisu a naměřených hodnot koridory pro průhled na dálku, střední i čtecí vzdálenost.

 

Služba Impression Consulting

Při výběru progresivních (multifokálních čoček), Impressionist  vypočítá na základě vybrané obroučky, dioptrického předpisu a naměřených hodnot koridory pro průhled na dálku, střední i čtecí vzdálenost.

 Optometristické vyšetření

Objednejte se na vyšetření dioptrií, nebo k aplikaci kontaktních čoček u optometristy bez dlouhého čekání. Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny.

Praha 8 -  777 882 868, 283 910 382

Praha 6 - 233 320 124 (+ možnost iridologického vyšetření) 

Optometrista je vystudovaný oční specialista, který se primárně zaměřuje na určení správné refrkace očí (dioptrií) a je také odborníkem na kontaktní čočky. Vzdělání optometristy může být formou vysokoškoleského bakalářského studia optometrie, nebo vyššího odborného vzdělání po maturitě.

 Oftalmologické vyšetření

Komplexní vyšetření očí, nutné objedání. Praha 8 - MUDr. Hana Pešková. www.hpeskova-ocni.cz


Komplexní vyšetření po objednání (čekací lhůta 1 týden) Praha  6 specialisti z ÚVN ze Střešovic

MUDr J. Ernest     pondělí    16 -17 h

MUDr L. Nováček  úterý      15.30 - 17 h

Nabízíme vyšetření diagnostiky sítnicových změn na moderním přístroji SOCT - spektrální optická koherenční tomografie. Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny a je nutné se objednat 777 882 868, 293 910 382

                                      

                                 Iridologie

 

 

 

Dovolujeme si vám představit alternativní diagnostickou metodu, založenou na principu pozorování struktury, barvy a anomálií duhovky a okolí oka. Tato metoda nás chce přivézt k pochopení holistického zdraví, kde jeho hlavním předpokladem je nahlížení na tělo jako na celek. Protože každý náš systém, orgán i buňka se navzájem ovlivňují. Je-li něco v nepořádku, je postiženo celé tělo..

 

Tak jako mnoho alternativních metod, tak i iridologie má své kořeny v Číně. Už před více než 6000 lety se na pozorování oka a jeho okolí zaměřili obyvatelé Číny a Japonska. Pozorovatelem duhovky v novodobé historii a zároveň otcem moderní iridologie se stal maďarský lékař Ignaz von Peczely. Rok 1860 kdy s touto metodou začal zaznamenávat výrazné úspěchy při léčbě svých pacientů můžeme považovat za počátek moderní iridologie.

 

 

 

Co je iridologie

Iridologie je alternativní diagnostická metoda, která se zaměřuje na pozorování zvětšeného oka a jeho okolí. V duhovce se zobrazují všechny části našeho těla jako na mapě. Iridologie nás tak může seznámit s příčinami našich potíží nastínit tendence k oslabení určitých částí těla a orgánů. Organismus pozoruje a posuzuje jako celek.

 Organy mají na duhovce oka svá reflexní nervová zakončení. Zatížení orgánu se tak na duhovce pozná jako např. rozvolnění vláken, změna barvy, pigmentace. Oko signalizuje skryté příčiny zdravotních potíží např. nedostatek trávicích enzymů, kolísání krevního cukru, změnu kvality krve, hormonální nerovnováhu.

.

Co umí  iridologie

Iridologie nás provází složitou spletí lidského těla a upozorňuje nás na jeho různá oslabení. Protože 70 % znaků je dáno geneticky a jen z 30% můžeme vzhled duhovky ovlivnit svými životními návyky je iridologie důležitá hlavně pro prevenci.  Dokáže nám určit oblasti nebo orgány, které mají tendenci k oslabení. Pak záleží hlavně na nás, jak s takovou informací naložíme.

Budeme-li ke svému životu a tělu přistupovat zodpovědně i velmi nepříznivé tendence / genetické vlohy/ se nemusí vůbec projevit.

Budeme li patřit k těm jedincům, které příroda dobře vybavila, a významné oslabení s sebou neneseme, pak špatná životospráva  nás může rázem zařadit do rizikové skupiny.

 

Co neumí iridologie

Iridologie pozoruje oblasti, které jsou inervovány, tepe v nich život. Proto nepozná, byl-li nám odstraněn nějaký orgán. V této oblasti na oku se může objevit jen tmavší oblast, značící minimální aktivitu dané oblasti.

Pozná patologii ne přirozený stav. Nepozná např. těhotenství, je to přirozená součást koloběhu život

Z duhovky nemůžeme určit, je-li klientem muž nebo žena, zda je pravák nebo levák, stáří můžeme určit jen přibližně.

Různé prodělané úrazy můžeme vyčíst jen okrajově, ale můžeme upozornit předem na možná rizika.

Nepoznáme, že byla zlomená noha, ale uvidíme, že daný jedinec je např.  pojivově tkáňově oslaben  a na zvýšené riziko takového úrazu  ho můžeme  upozornit.

 

 

 

Několik mouder

 

Nikdy nemůžeme vyřešit problém, pokud nezměníme myšlení, kterým jsme se do problému dostali.  A. Einstein 

 

Kdo nechce řešit sám sebe, raději navštíví doktora

 

Ponaučí se jen ten, kdo se ponaučit chce.

 

Začni tím, že uděláš to, co je nutné, pak to, co je možné, a najednou zjistíš, že děláš nemožné

František z Assisi

 

 

 

Kdo má zájem se o tomto oboru alternativní medicíny dozvědět víc, popřípadě má zájem o vyšetření,  kontaktujte  pí Simonu Jiránkovou na telefonním čísle  605 488 117, nebo na tefonním čísle optiky. Vyšetření probíhá v naší optice v Praze 6 M. Horákové 123 a může se spojit i s optometrickým vyšetřením kvality vašeho zraku.

www.iridologie-praha.webnode.cz

 

Ceník  iridologického  vyšetření


Vstupní vyšetření ………………… 1000,-  

 zahrnuje : focení oka, prohlídku na štěrbinové lampě, stručný zdravotní dotazník, rozdělení očních typů, rozbor konkrétních znaků, poradnu

kontrolní vyšetření ………………..400,- Kč

zahrnuje : opakované focení a prohlídku na ŠL, porovnání stavu, diskuse

 

dárkový poukaz

ke stažení

sekce : OSTATNÍ sloupec: BRÝLE